WEERBAARHEID

Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers succesvol kunnen blijven functioneren in de soms uitdagende omstandigheden waar zij voor staan? Is er voldoende aandacht voor of bewustzijn over weerbaarheid om zo de vitaliteit binnen bepaalde onderdelen van uw organisatie te beïnvloeden en te vergroten? En hoe hebben uw leidinggevenden zich op dit thema ontwikkeld? Zowel in relatie tot hun eigen veerkracht als die van hun medewerkers. En uzelf? In hoeverre denkt u na over uw eigen uitdagingen en wat daarvoor nodig is?

Weerbaarheid in relatie tot vakmanschap gaat over de mens zelf in de context van het werk dat hij of zij doet. Over bewustzijnsprocessen waardoor effectiever antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen die het werk vergt. Weerbaarheid wordt daarom ook wel gedefinieerd als succesvol kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden.

  1. Het kunnen functioneren – Dit gaat over de fysieke elementen van weerbaarheid. In hoeverre zijn medewerkers fysiek in staat om te kunnen functioneren?
  2. Het functioneren in uitdagende omstandigheden – Dit gaat over de mentale aspecten van weerbaarheid. Hebben medewerkers voldoende grip om te kunnen functioneren in uitdagende omstandigheden?
  3. Succesvol kunnen functioneren –wat zijn uiteindelijk de effecten? Is de grip die medewerkers bij de uitoefening van hun vak hebben nog van voldoende betekenis. Dit gaat over de ziel, ook wel morele weerbaarheid of zingeving genoemd.

Z-I-N Partner in Management en Integriteit biedt kennis en ervaring op het gebied weerbaarheid en veerkracht. Gericht op bewustwording en ontwikkeling over dit thema bij medewerkers en leidinggevenden. Vanuit de visie dat vitaliteit van medewerkers noodzakelijk is voor een succesvolle uitoefening van ieders vak of professie en uiteindelijk ook voor het resultaat van uw organisatie.

Z-I-N binnen uw organisatie:

  • U zoekt een adviseur die onderzoekt op welke wijze aandacht voor weerbaarheid in uw organisatie aanwezig is en mogelijk versterkt kan worden.
  • U wilt kennis over en aandacht voor weerbaarheid verbinden aan leiderschapsontwikkeling. Enerzijds om leidinggevenden te stimuleren zelf bewust te worden van hun eigen weerbaarheid en waar hun behoefte ligt. Anderzijds om met hen te onderzoeken op welke wijze veerkracht een onderdeel kan worden in de aansturen van hun medewerkers. Vanuit de visie dat aandacht voor weerbaarheid een positief effect heeft op eigen energie en die van anderen, samenwerking en het uiteindelijke bedrijfsresultaat.
  • U wilt aandacht voor weerbaarheid ontwikkelen en medewerkers ook ondersteunen om dit een onderdeel van hun vakmanschap te laten zijn. Zodat zij meer grip kunnen krijgen op de soms uitdagende omstandigheden die zij in hun werk tegenkomen. U zoekt daarvoor een deskundige die dit thema met uw medewerkers kan oppakken en ontwikkelen vanuit de rol van teambuilder, coach of trainer.
  • U wilt in uw organisatie een programma opzetten om de weerbaarheid van uw medewerkers van binnen uit en op een integrale wijze te versterken. U zoekt daarvoor een deskundige om deze beweging vanuit de rol van programma manager te ontwikkelen.
  • U wilt uw eigen veerkracht onder de loep nemen en zoekt een coach of sparringpartner die u met kennis, scherpte en deskundigheid in dit proces begeleidt